صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1
ما را دنبال کنید
انتصاب مدیرعامل جدید
شرکت اطهرغلات ایرانیان

مدیرعامل "گروه صنعتی اطهر" جناب آقای جواد فشنگچی بناب که از آغاز همواره با افکار پیشرو و متمایز خود سعی در ایجاد تغییرات مفید و ارائه خدمات و محصولات و فناوری های جدید بوده است این بار هم طی جلسه ای در دفتر مجتمع نان کامل اطهر با حضور معاونین و همکاران محترم گروه در مورخ 1401/02/01 با افتخار مدیرعامل جدید یکی از شرکت های تابعه خود "شرکت بازرگانی اطهر غلات ایرانیان" را از بانوان کم سن ولی باتجربه استان سرکار خانم شیما سراسیر انتصاب نموده و سعی در حمایت از موضوع برابری خانم ها و آقایان داشتند. با امید موفقیت های روز افزون برای مدیر عامل جدید شرکت اطهرغلات ایرانیان سرکار خانم شیما سراسیر.بخش صنعت و معدن عامل مولد اشتغال پایدار و موتور محرکه اقتصاد