صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1
ما را دنبال کنید
تجلیل از کارکنان نمونه
گروه صنعتی اطهر

مدیرعامل محترم گروه صنعتی اطهر جواد ایرانیان طی مراسم با شکوه روز کار و کارگر از همکاران نمونه این مجموعه تجلیل نمودند. 

جشن بزرگداشت روز کارگر
گروه صنعتی اطهر جواد ایرانیان