صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1
ما را دنبال کنید

کانال گفتگوی آنلاین شرکت آرد اطهر

آمار

صورت شاد

100.0 %

چهره بی طرف

0.0 %

چهره غمگین

0.0 %

این 4 بازخوردهای اخیر

شرکت آرد اطهر / 67 شرکت آرد اطهر / 59 شرکت آرد اطهر / 58 شرکت آرد اطهر / 57

گروه

D.Fardnia
D.Fardnia
عالی 100.0%
تایید 0.0%
بد 0.0%