صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1
ما را دنبال کنید


شرکت بازرگانی و توسعه اطهر غلات ایرانیان با هدف:

تجارت و واردات انواع غلات (گندم خوراکی، دامی، ذرت، جو، دانه های روغنی و...) به منظور تامین نیازهای کارخانه آرد اطهر و دیگر کارخانجات و صنایع تولیدی
ترانزیت و غلات صادرات محصولات صنایع آردسازی به کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق
از سال 1394 فعالیت خود را شروع کرده و در حال حاضر یکی از واردکنندگان عمده گندم خوراکی از کشورهای مشترک المنافع (CIS)، روسیه و استرالیا از مبادی ورودی شمال و جنوب کشور می باشد.


محصولات ما

ثبت نام در خبرنامه