• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

درباره ما

شرکت بازرگانی و توسعه اطهر غلات ایرانیان

شرکت بازرگانی و توسعه اطهر غلات ایرانیان با هدف:

  • تجارت و واردات انواع غلات (گندم خوراکی، دامی، ذرت، جو، دانه های روغنی و...)  به منظور تامین نیازهای کارخانه آرد اطهر و دیگر کارخانجات و صنایع تولیدی .
  • ترانزیت و غلات صادرات محصولات صنایع آردسازی به کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق


از سال 1394 فعالیت خود را شروع کرده و در حال حاضر یکی از واردکنندگان عمده گندم خوراکی از کشورهای مشترک المنافع (CIS)، روسیه و استرالیا از مبادی ورودی شمال و جنوب کشور میباشد.